Natečaj Slovenska Istra

NATEČAJ SLOVENSKA ISTRA: NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI PODJETNIŠKI PROJEKT ALI PRODUKT NA OBMOČJU LAS ISTRE

NGN MEDIA d. o. o., vodilni partner pri operaciji št. JP2021-ESRR-3 (PROMINENTNA ISTRA, skrajšan naziv operacije: PROMO ISTRA)

vabi

zainteresirane posameznike in/ali že obstoječe pravne subjekte kot so podjetja, NVO, zavodi ali druge pravne osebe z upravičenega območja LAS Istre, in sicer s stalnim naslovom v občinah Koper, lzola, Piran in Ankaran oziroma, k prijavi svojih podjetniških projektov ali produktov na natečaj Slovenska Istra.

 

OPIS OPERACIJE Prominentna Istra

Osnovni namen operacije PROMO ISTRA je prispevanje k boljši prepoznavnosti in poosebljanju razvojne vizije »Slovenske Istre« kot območja uspešnega povezovanja in prepleta zelenega gospodarstva na podeželju, v obalnih urbanih območjih ter na morju, z visoko kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva ter zagotavljanja uravnoteženih razvojnih možnosti, temelječih na inovativnosti, kreativnosti in trajnostnem razvoju.

Projektne aktivnosti temeljijo na ključnih tematskih področjih, ki odražajo razvojne potenciale Slovenske Istre, in sicer:

 • trajnostni razvoj turizma in avtentični produkti,
 • okolju prijazno kmetijstvo in razvoj podeželja,
 • trajnostno ribištvo in
 • varovanje okolja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine.


Operacija je usmerjena v učinkovitejši promocijski nastop ponudnikov Slovenske Istre, ki bo omogočal povečanje prepoznavnosti območja in vključenih deležnikov. Predmet operacije je vključitev deležnikov iz različnih sektorjev v celovit program, ki bo omogočal postavitev strategije in standardov promocije z zasledovanjem inovativnih trendov in večje prepoznavnosti lokalnega okolja tako znotraj slovenskega okvira, kakor tudi širše.

 

NAMEN NATEČAJA

Natečaj je namenjen doprinosu razvoja in nadgradnje najboljših podjetniških projektov in produktov na območju LAS Istra in pomembno prispeva k boljši prepoznavnosti in razvojni viziji Slovenske Istre ter spodbujanju tržnega povezovanja lokalnih proizvajalcev in ponudnikov.

 

POGOJI PRIJAVE

Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki z upravičenega območja LAS Istre, in sicer s stalnim naslovom v občinah Koper, lzola, Piran in Ankaran oziroma že obstoječi pravni subjekti kot so podjetja, NVO, zavodi ali druge pravne osebe, ki svoje podjetniške projekte oziroma produkte izvajajo/proizvajajo na upravičenem območju izvajanja operacije, in sicer na območju somestja Izole in Pirana, Jagodja, Ankarana, Lucije, Portoroža, Dekanov, Dvorov – Kort, Gračišča, Hrvatinov, Marezig, Sečovelj, Spodnjih Škofij, Strunjana, Sv. Petra ali Šmarij.

Podjetniški projekti in produkti se morajo nanašati na naslednje kategorije dejavnosti:
 

 • gastronomija,
 • kmetijstvo,
 • ribištvo,
 • etnologija,
 • naravna in kulturna dediščina.

  
 

POSTOPEK PRIJAVE

Zainteresirani se prijavijo preko spletnega obrazca, objavljenega na spletni strani NGN MEDIA d. o. o. TUKAJ.

Rok za prijavo na natečaj je ponedeljek, 16. 8. 2022.

Za pravočasno oddano se šteje prijava, ki je preko spletnega obrazca oddana do zadnjega dne roka za oddajo, to je do 16. 8. 2022, do 24.00 ure.

Vse prijavljeni podjetniški projekti oziroma produkti se bodo na posebej organiziranem dogodku predstavili članom strokovne komisije za izbor. Termin predstavitvenega dogodka bo znan najpozneje do roka zaključka natečaja, t. j. do 16. 8. 2022.

Prijavljeni podjetniški projekti oziroma produkti, ki se bodo uvrstili v nadaljnjo fazo natečaja, bodo predstavljeni na zaključnem dogodku natečaja.

 

SESTAVA IZBIRNE KOMISIJE

Strokovno komisijo za izbor najboljših podjetniških projektov in produktov s sklepom določi organizator NGN MEDIA d. o. o., ki določi tudi sestavo, število članov in potreben profil posameznih članov komisije.

Člani strokovne komisije bodo imenovani najpozneje do roka zaključka natečaja, t. j. do 16. 8. 2022.

 

MERILA ZA IZBOR

Okvirna merila izbora so naslednja:
 

 • originalnost in inovativnost,
 • izvedljivost in uporabnost,
 • izkazani družbeni in okoljski učinek,
 • tržno pozicioniranje in internacionalizacija,
 • trajnostni vidik projekta/produkta,
 • promocijski potencial projekta/produkta
 • uspešna in prepričljiva predstavitev pred komisijo (v drugi fazi izbora).

 
Strokovna komisija bo ocenila prejete podjetniške projekte oziroma produkte in po izvedenem ocenjevanju izbrala najmanj 10 projektov oziroma produktov, ki se bodo uvrstili v nadaljnjo fazo natečaja.

 

NAGRADA

Vsi izbrani podjetniški projekti oziroma produkti se bodo vključili v nadaljnjo fazo natečaja, in sicer v brezplačni mentorski program, ki jim bo omogočil optimizacijo promocije projekta oziroma produkta, vključno z izdelavo video, avdio oziroma druge oblike promocijskega materiala, z namenom izboljšanja poslovnega uspeha in prodaje.

Mentorski program bosta izvajala NGN MEDIA, d. o. o. in Tovarna sanj d. o. o., medijski agenciji z dolgoletnimi izkušnjami na področju izdelovanja in optimizacije spletnih strani ter promocijskih aktivnosti.

 

KONTAKT in DODATNE INFORMACIJE

Miha Šinkovec, direktor NGN MEDIA d. o. o.
e-mail: miha@ngn.si
tel.: 031 708 158

Prijava na natečaj

Priloge (obrazec za prijavo):
Dovoljeni tipi prilog: Word (.doc, .docx), PDF