Opis operacije Prominentna Istra

OPIS OPERACIJE PROMO ISTRA

(Operacija št. JP2021-ESRR-3: PROMINENTNA ISTRA, skrajšan naziv operacije: PROMO ISTRA)

Osnovni namen operacije PROMO ISTRA je prispevanje k boljši prepoznavnosti in poosebljanju razvojne vizije »Slovenske Istre« kot območja uspešnega povezovanja in prepleta zelenega gospodarstva na podeželju, v obalnih urbanih območjih ter na morju, z visoko kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva ter zagotavljanja uravnoteženih razvojnih možnosti, temelječih na inovativnosti, kreativnosti in trajnostnem razvoju.

Projektne aktivnosti temeljijo na ključnih tematskih področjih, ki odražajo razvojne potenciale Slovenske Istre, in sicer:
 

  • trajnostni razvoj turizma in avtentični produkti,
  • okolju prijazno kmetijstvo in razvoj podeželja,
  • trajnostno ribištvo in
  • varovanje okolja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

 
Operacija je usmerjena v učinkovitejši promocijski nastop ponudnikov Slovenske Istre, ki bo omogočal povečanje prepoznavnosti območja in vključenih deležnikov. Predmet operacije je vključitev deležnikov iz različnih sektorjev v celovit program, ki bo omogočal postavitev strategije in standardov promocije z zasledovanjem inovativnih trendov in večje prepoznavnosti lokalnega okolja tako znotraj slovenskega okvira, kakor tudi širše. 

Cilji operacije so:
 

  • spodbuditi tržno povezovanje lokalnih proizvajalcev podeželja z urbanim prostorom in morjem ter krepiti njihovo konkurenčnost,
  • krepiti konkurenčnost gospodarstva na podeželju in v urbanih okoljih na obali
  • povečati prepoznavnost in dostopnost lokalnih produktov preko učinkovitejših in inovativnih promocijskih kanalov in
  • izboljšati raven kvalitete življenja lokalnih prebivalcev in dostop za doživetja obiskovalcev.

 
Operacija preko zastavljenih aktivnosti omogoča vključenost deležnikov različnih sektorjev in lokalnih akterjev, jih medsebojno povezuje in jim omogoča vidne učinke uspešnega enotnega promocijskega pristopa. Enotna promocijska strategija in enotno zastavljeni standardi promocije pripomorejo k povečanju konkurenčnosti lokalnih in urbanih ponudnikov in s prepoznavnostjo raznolike ponudbe zagotavljajo večji obisk in večjo potrošnjo.

 

 

Partnerji pri projektu: