Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja in uporabe

Splošni pogoji so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba) in poslovnim subjektom NGN MEDIA d.o.o., ki ga skleneta v nadaljevanju “naročnik”, “vi”, “vaš”, ali “registrant” in NGN MEDIA d.o.o. (v nadaljevanju “ponudnik”, “naš”, “registrar”).


Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo poleg veljavne zakonodaje še spodaj navedeni pogoji oz. členi.

1. Gostovanje in email

1.1. Ponudnik ne odgovarja za pravilnost informacij, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika. Ravno tako ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.

1.2. Naročnik jamči in odgovarja za vsebino spletne strani. Stran ne sme biti v nasprotju z zakoni.

1.3. Na strežniku lahko naročnik pregleduje, briše in upravlja le s svojimi podatki. Vdor v tuje račune se beleži in je kazniv.

1.4. Naročnik se strinja, da na strežnik ne bo nalagal vsebine ali povezav na:
- vsebino, ki je protizakonita, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, bogokletna, ali kakorkoli sporna.
- vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, irc robote. 
- vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.

1.5. Naročnik se strinja, da ne bo pošiljali pošte na naključne naslove (spam), bodisi z našega strežnika, kot tudi od drugod z vsebino, ki se nanaša na svojo spletno stran. V primeru kršitve 1.5 točke, se naročnik strinja, da bo plačal odškodnino v višini 400 EUR.

1.6. Vsak virtualni strežnik je namenjen eni osebi oz. podjetju. Na enem računu ni možno gostovati več različnih uporabnikov/podjetij brez predhodnega dogovora. Ravno tako ni možna prodaja delov virtualnega strežnika več uporabnikom. 

1.7. Naročnik se strinja, da ne bo nameščal programov, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti, vključujoč moč procesorja in spomina. Nezaželeni so večji forumi na tekstovni osnovi, ki ne podpirajo mySQL baze, IRC chat, obsežne mailing liste (obvezna uporaba funkcije, ki omogoča interval med pošiljanjem), in vseh skript v točki 1.13. Pridržujemo si pravico, da odstranimo programe, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti.

1.8. Pridržujemo si pravico, da odstranimo kakršnokoli vsebino, ki je v nasprotju s pogoji poslovanja, iz vašega računa brez predhodnega obvestila. Ne dovoljujemo hekerskih strani, strani za odrasle in nobenih mp3 datotek, shareware/freeware in ostalih programov ter strani pod točko 1.4.

1.9. Naročnik se strinja, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov račun ter ponudnika v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v naročnikov račun nemudoma obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

1.10. Ponudnik si bo prizadeval, da bo za strežnik dobro skrbel, ne more pa garantirati nepooblaščene posege in hekerske napade, kakor tudi ne odgovarjati za neprejete emaile ali napake email strežnika.

1.11. Kakršenkoli poskus povzročitve škode na strežnikih ali oškodovanja uporabnikov storitev ponudnika storitev je strogo prepovedan.

1.12. Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila omeji ali prepreči uporabo storitev tistim uporabnikom, za katere smatra, da storitve uporabljajo neprimerno ali v nasprotju s temi pogoji uporabe. V primeru, da je omejitev ali preprečitev uporabe storitev oziroma ukinitev uporabniškega računa posledica neprimerne uporabe ali kršitve teh pogojev uporabe, uporabnik ni upravičen do povračila plačanih sredstev za uporabo teh storitev.

1.13. Nedovoljena uporaba skript/programov na naših strežnikih: 
- UltimateBBS 
- IkonBoard 
- Vse verzije YABB foruma 
- Proxy skripte 
- IRC skripte 
- Anonymizer 
- Chat rooms ki niso vključene v Cpanel 
- phpShell in podobne skripte za zagon komandne vrstice 
- FormMail (razen klon ki je vključen v Cpanel) 
- Webmail modul za PHPNuke
- phpBB2 Plus - Phpsitemapng

1.14. Uporabnik sam odgovarja za rezervne kopije svojih podatkov na strežniku. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo kateregakoli uporabniškega podatka.

1.15. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ne more del naročene storitve (shared) gostovanje, prodati drugi osebi. Za to mora naročnik imeti naročen reseller paket.

1.16. Dostop do MySQL baz iz oddaljenega računalnika je onemogočen, razen če se ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače. Naročnik deljenega “shared” gostovanja in reseller gostovanja v celoti razume in se strinja da ne bo s svojim uporabniškim računom porabil več kot 20% sistemskih sredstev (CPU) za več kot 90 sekund. Obstaja veliko različnih aktivnosti ki takšno porabo povzročajo in ti so CGI skripte, FTP, PHP, HTTP, itd.

1.17. Zapisi v eni (1) MySQL bazi ne smejo presegati velikosti 1 GB.

1.18. mySQL poizvedba (query) ne sme trajati več kot petnajst (15) sekund in mySQL tabele morajo biti optimizirane, indexirane.

1.19. Pri paketih gostovanja in reseller paketih ni dovoljeno gostovati aplikacij kot so web spideji, skripte za indexiranje (Google AdCache ali AdSpy), IRC skripte, game strežnike (counter-strike, half-life, battlefield1942 itd.).

1.20. Sodelovanje pri deljenju datotek (filesharing) ali peer-to-peer protokola ni dovoljeno v paketih spletnega gostovanja in reseller paketih.

1.21. Pri paketih gostovanja in reseller paketih je dovoljeno največ 15 hkratnih povezav na MySQL strežnik.

1.22. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik lahko določenemu IP naslovu oz. naboru IP naslovov začasno, brez obvestila delno oz. v celoti onemogoči dostop do strežniških sistemov, v kolikor le-ti prekomerno izkoriščajo strežniške zmogljivosti.

1.23. Število procesov ki jih lahko naenkrat uporablja uporabniško ime je 15. Uporabniški račun ki preseže to mejo se mu procesi avtomatsko prekinejo.

1.24. Uporaba programov kot so "paid per click, "paid per referrer" ali sistemov kot so lockerz in podobni "reward" programi za nagrajevanje uporabnikov niso dovoljeni,

1.25. Aplikacije oz. skripte ki omogočajo internetni radio kot so SHOUTcast in podobne če to ni dodatno določeno v paketu niso dovoljene.

1.26. Aplikacije oz. skripte za video streaming niso dovoljene v reseller in “shared” paketih gostovanja niso dovoljene.

1.27. Naročnik v celoti razume in se strinja da paketi storitev, ki vsebujejo oznako »neomejeno« nimajo definiranih mej glede porabe prostora ali omejitve prometa oziroma prenosa podatkov. Vseeno pa moramo paziti, da kvalitetno oziroma optimalno ponudbo nudimo vsem svojim uporabnikom. Ponudnik zahteva, da vsi uporabniki uporabljajo kapacitete prostora ter prenos podatkov ozirajoč se na normalno uporabo osebnih spletnih strani ali spletnih strani za mala podjetja. Včasih se zgodi, da uporabnik storitve uporablja krepko nad tem kar je pričakovano kot »normalna uporaba za osebne spletne strani oziroma spletne strani malih podjetij«, negativno vpliva na uporabnike ali pa zlorablja sredstva. Takrat smo primorani takšnemu uporabniku določiti ustrezne omejitve in ga opozorit o neustreznosti uporabe, da bi s tem zagotovili kvalitetne storitve vsem uporabnikom.


1.28. Dovoljena poraba diskovnega prostora pri paketih:
- vsebina, ki zaseda prostor na diskovnem polju mora biti sestavni del vaše spletne strani
- arhiv el. pošte naj ne bi bil starejši od enega leta
- diskovnega prostora na strežniku ne smete zasedati z nelegalnimi datotekami video, zvočnih ali drugih formatov za katere nimate avtorskih pravic. Prav tako je prepovedano gostovanje kakršnihkoli erotičnih spletnih strani in vsebin!
- diskovnega prostora na strežniku ne smete uporabljati za spletno shranjevanje, varnostne kopije elektronskih dokumentov kot so spisi, dopisi, računi, dokumenti vseh oblik, log datotek oz. kakršnih koli datotek za katere je očitno, da jih
nameščate izključno kot neke vrste arhiv, ki pa ni sestavni del spletne strani.
- diskovnega prostora ne smete uporabljati za shranjevanje slik, albumov oz. vsebine ki ni sestavni del spletne strani
- naročnik ki bo presegel število 250.000 inode bo v veliki verjetnosti onemogočen

 

2. Pošiljanje masovnih e-sporočil (SPAM)

Masovna komercialna oglasna sporočila niso dovoljena v e-poštnih sporočilih. Posledica razpošiljanja takšnih sporočil bo najverjetneje začasna ali stalna ukinitev uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljeno objavljanje komercialnih oglasnih sporočil v tistih skupinah novic (newsgroups), ki to prepovedujejo.

Pošiljanje sporočil večjim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na mailing-listo.

Prekomerno pošiljanje elektronske pošte. Sporočilo lahko pošljete največ 500 prejemnikom na uro. V primeru, da pošiljate sporočilo več kot 500-tim prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati zakasnitve. Pošiljanje se mora opravljati v večernih urah (med 21:00 - 07:00).

Sporočilo lahko pošljete največ 100 prejemnikom hkrati. V primeru, da pošiljate sporočilo več kot 100-tim prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati zakasnitve. Če boste kadarkoli pošiljali sporočilo ki bo vsebovalo več kot 100 prejemnikov, bodo zavrnjeni.

Če uporabljate e-poštni odjemalec na osebnem rečunalniku (npr. Mail (Mac OSX, Outlook, itd.): pošljite sporočilo hkrati največ 100-tim prejemnikom in zatem počakajte nekaj minut. Sporočila ki bodo vsebovala več kot 100 prejemnikov, bodo avtomatsko zavrnjena.

Pošiljanje SPAM pošte oz. nezaželjene pošte. SPAM pošto smatramo vso pošto z vsebino (reklame, oglaševanje storitev/izdelkov, promocija, itd.) in ki je poslana prejemnikom brez njihovega predhodnega privoljenja. Prejemnik mora imeti možnost, da se od te elektronske pošte odjavi v vsakem trenutku na preprost način.

Velikost posameznega elektronskega sporočila ne sme presegati 100 MB.

Pošiljanje elektronske pošte na naključne elektronske naslove (spam).

3. Gostovanje na strežnikih

3.1. Uporabniki, ki bodo odprli anonimni FTP dostop, so odgovorni tako za vsebino, kot za varnost strežnika.

3.2. Uporabniki, ki bodo imeli omogočen SSH (telnet) dostop, lahko dostopajo izključno samo do svojih podatkov. Uporabnikom, ki ne znajo uporabljati SSH, dostop odsvetujemo. Testiranje SSH ni dovoljeno.

3.3. V primeru, da bo prišlo do poškodovanja podatkov na strežniku, ki ga bo povzročil uporabnik preko SSH, si pridržujemo pravico, da uporabnika bremenimo odškodnine do višine 400 EUR. Vse akcije SSH se beležijo. V kolikor bo ugotovljena kršitev, si pridržujemo pravico, da račun nemudoma izbrišemo iz strežnika.

3.4. Strogo prepovedano je postavljanje irc botov in irc chatov.

3.5. Pri delu s crontabi, ki omogočajo izvajanje funkcij ob določenem času je potrebna previdnost. Uporabnik, ki ne zna uporabljati crontab-a, naj ga ne uporablja. Pomoči za crontab ne nudimo. Prepovedano je minutno izvajanje funkcij. V primeru, da ugotovimo, da ste prekršili točko 3.5, vaš račun izbrišemo brez opozorila!

3.6. Pri večjem številu naslovnikov mailing liste, je potrebno kontaktirati podpora@ngn.si, da se dogovorimo o uporabi le-te. V kolikor imate lastno mailing listo, je obvezna uporaba funkcije, ki omogoča odmor med pošiljanjem emailov.

3.7. V kolikor uporabljate večje število mySQL baz, ftp, mailing list, itd., kot je določeno za posamezen paket, si pridržujemo pravico, da vam storitve dodatno zaračunamo.

3.8. Vsaka nepooblaščena ali nedovoljena uporaba storitev strežnika se šteje kot zloraba.

3.9. V primeru zlorabe si ponudnik pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, onemogoči ali omeji uporabniški račun. Vplačani zneski za gostovanje se v tem primeru ne vračajo.

3.10. Z zlorabo povzročeno škodo ali pridobljeno korist na račun ponudnika, ki jo oceni sodni cenilec ustrezne stroke v 30 dneh od nastanka zlorabe, je naročnik dolžan v celoti povrniti ponudniku.

3.11. Kot zloraba se šteje tudi ampak ni omejeno na:
- vsako branje in pisanje izven svojega domačega direktorija (homedir-a)
- množično pošiljanje pošte z uporabo lastnih skript
- prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika (RAM, trdi disk, ipd)
- nameščanje in zaganjanje rezidenčnih programov
- kršenje avtorskih pravic (v primeru, da se na ponudnika obrne oškodovanec ali zastopnik oškodovanca)
- uporaba strežnika v kaznive namene

4. Razpoložljivost storitev

4.1. Potrudili se bomo, da bo servis nemoteno deloval, ampak ne moremo v nobenem primeru garantirati neprekinjeno delovanje storitev ali strežnika.

4.2. Pridržujemo si pravico, da ukinemo storitve kadarkoli, brez predhodnega obvestila, vendar v primeru, da bo trajalo več kot 2 dni, boste o tem obveščeni.

4.3. Storitev, ki bo dodeljena vam, je neprenosljiva in ne sme je uporabljati nihče razen vas. Istočasno je dovoljena samo enojna prijava na strežnik. V primeru večjega števila računov, ste omejeni na eno sistemsko prijavo. V primeru, da odkrijemo prenos vašega računa tretji osebi, si pridržujemo pravico ukiniti račun brez predhodnega obvestila.

4.4. Spremembe v pogojih poslovanja si boste vedno lahko prebrali na naših straneh, uporabnikov ne bomo o tem posebej obveščali.

4.5 Če strežnik storitev gostovanja in reseller gostovanja iz tehničnih vzrokov ne doseže 99.9% dosegljivost, lahko ponudnik po lastni presoji uporabnikom odobri dobropis za obdobje enega (1) meseca.

5. Plačila

5.1. Ceniki storitev so objavljeni na naših straneh. Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo cene storitev, čeprav so cene nespremenljive za obdobje predplačila.

5.2. Plačila gostovanja se izvajajo za mesečno, četrtletno, polletno in enoletno obdobje. Ko poteče določen čas, za katerega ste plačali storitev, je potrebno ponovno predplačilo za določen čas.

5.3. Vsa plačila morajo biti v EUR. Rok plačila je 8 dni od izdaje računa. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

5.4. Pridržujemo si pravico, da 8 dni po poteku plačilnega obdobja, storitev začasno ukinemo, v kolikor ne dobimo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev podaljšana - plačana.

5.5. Po izteku plačilnega obdobja se gostovanje podaljša za enako plačilno obdobje. V kolikor ne želite podaljšati gostovanja, nas morate obvestiti vsaj 10 dni pred iztekom plačilnega obdobja. V nasprotnem primeru ste dolžni poravnati znesek, ki je predviden za plačilno obdobje.

5.6. Koraki za plačilo naših storitev so naslednji: ob naročilu stranka prejme obvestilo na svoj email naslov o izdelanem računu. Stranka se je dolžna prijaviti v nadzorno ploščo in račun preveriti in ga poravnati v 8 dneh. V primeru, da želite spremeniti plačilno obdobje ali pa da je prišlo do napake ob obračunanju storitev, nam pišite na placila@ngn.si.

5.7. Za storitev izdamo predračun en (1) mesec pred potekom storitve. V primeru, da je za storitev poravnan znesek zadnji dan zapadlosti predračuna, prevzema naročnik vso odgovornost za nedelovanje storitve. 

6. Varnost v omrežju

Naročniki ne smejo uporabljati storitev ponudnika storitev za kakršnekoli poskuse pridobitve identifikacijskih elementov ali zlorabljanja varnosti kateregakoli omrežja, domene ali uporabniškega računa. Takšni poskusi vključujejo, vendar niso omejeni na: dostopanje do podatkov, ki niso namenjeni uporabniku, prijava ali logiranje na strežnik ali uporabniški račun, do katerega uporabnik nima pravice dostopa, iskanje gesel, ki ne pripadajo uporabniku (password cracking), preizkušanje varnosti sistema z namenom iskanja lukenj ali pomanjkljivosti v varnosti.

Naročniki ne smejo izvajati poskusov preprečitve dostopa do storitev kateremukoli uporabniku ali omrežju. Takšni poskusi vključujejo, a niso omejeni na: flooding, mail bombing ter drugi poskusi preobremenitve ali onesposobitve kateregakoli omrežja, uporabniškega računa ali strežnika.

Ponudnik storitev bo v primerih kršitev, navedenih v tem odstavku, kolikor je mogoče sodeloval pri preiskavah takšnih kršitev, vključno z obračanjem na pravne inštitucije.

7. Elektronsko poslovanje

Naročnik je v polni meri odgovoren za razvoj, delovanje in vzdrževanje njegove spletne trgovine in izdelkov v njej, ter za vso vsebino, povezano z izdelki in spletno trgovino. Takšna odgovornost vključuje: pravilnost in primernost prikazanih podatkov v spletni trgovini ali v povezavi z izdelki, zagotavljanje, da prikazani podatki v trgovini ali v povezavi z izdelki ne kršijo pravic tretje osebe ter zagotavljanje, da izdelki v trgovini ter z njimi povezani podatki niso nelegalni ali v nasprotju z zakonodajo. Naročnik je tudi v polni meri odgovoren za pravilno kalkulacijo davkov in stroškov pošiljanja. Prav tako je naročnik v polni meri odgovoren za sprejemanje, obdelavo in izpolnitev naročil, ter za vse pritožbe strank, ki bi iz tega izhajale.

Naročnik je v polni meri odgovoren za varnost pridobljenih podatkov o plačilnih/kreditnih karticah in varnost pridobljenih osebnih podatkov.

8. Zaupnost podatkov

8.1. Osebne podatke, ki nam jih boste zaupali, ne bomo v nobenem primeru posredovali tretjim osebam, ki nimajo neposredne povezave z našim poslovanjem. Razen v primeru zlorab, kriminalnih dejanj in ostalih kršitev zakona.

8.2. Strinjate se, da vas lahko občasno obveščamo z informacijami, ki so neposredno povezane z našimi storitvami.

8.3 Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.

9. Odškodnine in nadomestila

Uporabnik storitev se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev, ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

10. Prekinitev gostovanja

10.1. V kolikor ne prejmemo plačila gostovanja 10 dni po izteku plačilnega obdobja, lahko virtualni strežnik zbrišemo brez opozorila.

10.2. V primeru, da kršite katero koli točko poslovanja, vam lahko nemudoma ukinemo gostovanje in odstranimo vse podatke, brez predhodnega obvestila in brez povračila denarja.

10.3. Gostovanje lahko prostovoljno kadarkoli prekličete. Preostalega denarja ne vračamo, razen, če se izjemoma tako odločimo.

10.4. V primeru nezadovoljstva z našim gostovanjem, lahko zahtevate vračilo denarja v 30 dneh od pričetka gostovanja v prvem mesecu, od katerega se odštejejo registracija domen in prenos podatkov. V primeru, da ste že gostovali na našem strežniku, nimate pravice do vračila denarja, razen, če se strinjamo z vašim razlogom. Ravno tako ne vračamo denarja v primeru, da niste prenesli nobenih podatkov na strežnik.

11. Odgovornost ponudnika storitev

11.1. Ponudnik storitev izjavlja, da si bo prizadeval za pravilnost in korektnost naročniških odnosov, za ustrezno nudenje tehnične pomoči ter da si bo prizadeval poslovati v skladu s poslovno etiko. Ponudnik storitev si bo prizadeval, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil kakršenkoli izpad, nedelovanje, nedosegljivost ali izgubo uporabnikovih datotek na strežniku. Vendar pa ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel. Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev, ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.

11.2. Ponudnik omogoča naročniku podporo po telefonu in emailu vsak delavnik v obratovalnem času. Obratovalni čas je objavljen na spletnih straneh ponudnika. Ponudnik nudi naročniku brezplačno podporo izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo delovanja strežnika, namestitev spletnih strani, uporabo elektronske pošte in ostalih storitev. Pod podporo ne štejemo nasvetov za izdelavo in vsebino strani - ti se obračunajo po veljavnih cenikih ponudnika.

11.3. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe, omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli naše storitve.

11.4. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno ampak ne omejeno na:
- škodo ali odgovornost nastalo zaradi zakasnitev dostopov in prenosov ali njihovih prekinitev
- škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu podatkov ali njihovem napačnem prenosu
- škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov
- škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla
- škodo ali odgovornost nastalo zaradi razvijanja sistema in prekinitve obratovanja naročnikovih spletnih strani ali email storitev

11.5. Naročnik se strinja, da odveže ponudnika, njegove partnerje, uslužbence in poslovodje, vseh odgovornosti, vključno s sodnimi stroški. V primeru sodnega postopka, bo ponudnik mogoče potreboval pisno zagotovilo naročnika, da ga je te odgovornosti rešil. V primeru, da pisnega zagotovila naročnik ne bo priskrbel, se bo to smatralo za kršitev te pogodbe.

11.6. Ponudnik ne odgovarja za vsebino spletnih strani ali aktivnosti naročnika.

11.7. Naročnik se strinja, da uporablja storitve ponudnika povsem na svojo lastno odgovornost. Ponudnik ne daje garancije, da bodo storitve ustrezale naročnikovim potrebam in merilom ali da bodo neprekinjene, pravočasne, varne in brez napak; niti ne daje garancije, da bodo podatki, dobljeni z uporabo katerekoli ponudnikove storitve ali dobljeni iz email sporočil točni. Naročnik razume in se strinja, da je uporaba storitev izključno na njegovo lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih programov in podatkov.

11.8. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe. O tem bo ustrezno obvestil vse uporabnike, na katere se ti pogoji nanašajo (za obstoječe uporabnike morebitne spremembe teh pogojev stopijo v veljavo z naslednjim plačilnim obdobjem).

12. Sprememba strank v obligacijskem razmerju

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik skupaj z vsemi storitvami, podatki in pravicami ter dolžnostmi prenese izvajanje storitev na drugo pravno osebo.

13. Garancija nakupa

Vsak no naročnik ima možnost nakup preklicati v prvih 30 dneh in zahtevati vrnitev kupnine. Grancija nakupa ne velja:
- za obstoječe naročnike
- če je naročnik v teh 30 dneh zlorabljal svoj uporabniški račun
- registracijo domen (zaradi narave storitve kupnine za registracijo domen ni mogoče vračati)
- popust ali brezplačna storitev (v primeru da je naročnik ob nakupu prejel katerokoli brezplačno storitev v času posebnih akcij, se ta storitev obračuna ob vrnitvi kupnine.

14. Podpora

Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik nudi podporo zgolj in samo za naše storitve, preko elektronske pošte na naslovu podpora@ngn.si in pa med delavnikom med 08 - 16 uro po tel. ki je zapisan na ponudnikovi strani.

Naročnik se strinja da bo zahtevek za podporo, pisal le iz elektronskega naslova ki je zabeležen med naročniškimi podatki in se strinja da mu ponudnik ni dolžan odgovoriti če je zahtevek poslan iz neznanega emaila oz. emaila ki ni zapisan med naročniškimi podatki.

Naročnik lahko komunicira s ponudnikom po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti, pri čemer vedno navede svoje uporabniško ime. Ponudnik svoje ažurne kontaktne podatke objavlja na svoji spletni strani.

15. Spremembe

Pridržujemo si pravico da lahko kadarkoli spremenimo, izbrišemo del besedila v tem dokumentu "Splošni pogoji poslovanja", cene paketov, dodatkov,... 

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev, zajetih z naročniško pogodbo. Vsaka taka sprememba postane veljavna sedem (7) dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove to naročniško razmerje in sicer tako, da v roku sedmih (7) dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali po navadni pošti. Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročnik se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev.

Koper, 11. 2. 2020