PORTIR - sistem za beleženje delovnega časa

Za naročnika smo razvili sistem za beleženje delovnega časa zaposlenih. Sistem temelji na zunanjih konzolah za prijavo delovnega časa (prihod, odhod, malica) ter na centralnem Cloud sistemu za pregled delovnega časa, ter planiranje zaposlenih.

Sistem preko enostavne evidence, pregledne analize ter postavljenih pravil opravlja glavni nadzor zaposlenih v podjetju. Preko 19 terminalov in 200 zaposlenih se tako dnevno prijavlja v sistem s pomočno brezstičnih (NFC) kartic. Delodajalec tako v vsakem trenutku spremlja delovne procese v svojih poslovnih enotah.

Tehnologije

  • ngnCMS
  • Podatkovna baza
  • Responsive design